Dabar užsakykite pietus patogiau su mūsų naująja programėle

Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO TAISYKLĖS IR SLAPUKŲ POLITIKA

 

Seatisfy atsakingai žiūri į duomenų apsaugą. Privatumas ir informacijos apsauga yra Seatisfy dėmesio centre. Šios Privatumo taisyklės nustato esminius principus ir praktikas, kurių mes laikomės, kad užtikrintumėm Jūsų privatumą naudojantis mūsų paslaugomis.

Seatisfy yra UAB Jogundė nuosavybė, tvarko Seatisfy maisto užsakymo paslaugų, užsakytų naudojantis Seatisfy programėle naudotojų, kitų Seatisfy produktų pristatymo paslaugų naudotojų bei interneto svetainės seatisfy.lt („Interneto svetainė“) lankytojų asmens duomenis. 

Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Seatisfy Service“ reiškia kartu ir Interneto svetainę, ir Seatisfy App ir kitas Seatisfy teikiamas paslaugas naudotojams. Šiose Privatumo taisyklėse žodis „Naudotojas“ arba „Jūs“ reiškia mūsų klientus, Seatisfy pristatymo paslaugų naudotojus, atstovus ir kitus mūsų klientų-organizacijų įgaliotus naudotojus, potencialius klientus ir Seatisfy Service naudotojus. Mūsų Privatumo taisyklės paaiškina, pavyzdžiui, mūsų tvarkomų asmens duomenų rūšis, kaip mes tvarkome asmens duomenis ir kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kaip duomenų subjektas (pavyzdžiui, teise nesutikti, teise susipažinti su duomenimis).

Kai kurioms mūsų paslaugoms gali būti taikoma atskira privatumo politika. Jei konkrečiai paslaugai taikoma atskira privatumo politika, mes ją paskelbsime ryšium su atitinkama paslauga.

Tam, kad atitiktų duomenų tvarkymo praktikų ar kitus pakeitimus, šios Privatumo taisyklės laikas nuo laiko gali būti atnaujinamos. Galiojančią redakciją galite rasti Interneto svetainėje. Nepateikdami išankstinio pranešimo esminių, šių Privatumo taisyklių pakeitimų nedarysime ar Naudotojų teisių pagal šias Privatumo taisykles nemažinsime.

 1. DUOMENŲ VALDYTOJAS(-AI) 

1.1 Šios Privatumo taisyklės taikomos Seatisfy atliekamam asmens duomenų tvarkymui. Seatisfy yra dalis UAB Jogundė viešojo maitinimo organizacijos, kurios oficialus adresas yra Liepų g. 19, Klaipėda.  Mes esame viena komanda ir kartais galime kartu priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kalbant apie Vartotojų asmens duomenų tvarkymą Lietuvoje, Seatisfy ir UAB Jogundė, veikia kaip jungtiniai duomenų valdytojai. Tai reiškia, kad Seatisfy ir UAB Jogundė kartu nustato tikslus ir priemones, kuriomis tvarkomi asmens duomenys. Vietinis jungtinis duomenų valdytojas yra:

UAB Jogundė yra atsakinga už nagrinėjimą visų duomenų subjektų prašymų ir klausimų, susijusių su Seatisfy ir vietos jungtinio duomenų valdytojo atliekamu asmens duomenų tvarkymu.

 

 1. SEATISFY KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UAB Jogundė

Įmonės kodas: 140809765 

Adresas korespondencijai: Liepų g. 19, Klaipėda

El. pašto adresas: info@jogunde.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas: Seatisfy paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti naudodamiesi aukščiau nurodytais kontaktais arba siųsdami el. laišką adresu info@jogunde.lt 

 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ ŠALTINIAI

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie būtini konkrečiam tikslui. Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys gali būti suskirstyti į dvi bendras duomenų kategorijas: Naudotojo duomenys ir Naudojimo duomenys. 

 •  Naudotojo duomenys 

Naudotojo duomenys yra asmens duomenys, renkami tiesiogiai iš Jūsų ar iš mūsų kliento-organizacijos, kurios vardu Jūs naudojatės Seatisfy Service („Klientas-Organizacija“), priklausomai nuo atvejo. Naudotojo duomenis iš savo Naudotojų ir Kliento-Organizacijos mes galime rinkti įvairiais būdais, įskaitant, po paslaugų sutarties su Klientu-Organizacija sudarymo ar kai Naudotojai registruojasi Seatisfy Service, užsisako naujienlaiškį ar užpildo formą. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mes taip pat renkame duomenis apie bet kokias operacijas ir mokėjimus, kuriuos Jūs atliekate naudodamiesi Seatisfy Service.

 • Naudotojo duomenys, kurie būtini tam, kad būtų galima naudotis Seatisfy Service

Žemiau nurodyti mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra būtini tinkamam tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat mūsų teisėtam interesui vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus mūsų Klientams-Organizacijoms ir mūsų teisinių pareigų laikymuisi. 

Po paslaugų sutarties tarp mūsų ir Kliento-Organizacijos sudarymo Klientas-Organizacija pateikia mums Jūsų pilną vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.

Jums registruojantis prie Seatisfy Service ir kuriant naudotojo paskyrą, reikia, kad Jūs pateiktumėte mums žemiau nurodytą informaciją: 

 • pilną vardą ir pavardę

 • telefono numerį

 • el. pašto adresą

 • informaciją, susijusią su Jūsų mokėjimo priemone(-ėmis), tokią kaip Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) numeris ir Jūsų mokėjimo priemonės(-ių) galiojimo data (reikalinga maisto ir kitų produktų užsakymo per Seatisfy Service tikslais, tačiau Seatisfy nesaugoma, kadangi mokėjimų apdorojimui Seatisfy pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją) 

 •  Naudotojo duomenys, kuriuos Jūs mums suteikiate savanoriškai Seatisfy Service naudojimo metu 

Jūsų, kaip naudotojo ar kliento, patirtis gali būti pagerinta suteikus mums žemiau nurodytą informaciją:

Papildoma paskyros informacija:

 • nuotrauka –

 • pristatymo adresas 

 • buvimo vietos duomenys (jei Jūs sutinkate su Jūsų buvimo vietos duomenų tvarkymu)

 • partnerio bonusų kortelės ar dalyvavimo kitoje lojalumo programoje, jei taikoma jūsų šalyje, informacija

 • kai užsakomos tam tikros prekės, kurioms taikomas amžiaus ribojimas, amžius

 • kita informacija, kurią Jūs suteikiate arba kuriant naudotojo paskyrą, arba vėliau, kai keičiate savo paskyros detales.

Kita informacija. Mes taip pat galime tvarkyti kitą Jūsų savanoriškai suteiktą informaciją, tokią kaip:

 • informacija, susijusi su jūsų Seatisfy užsakymais ar per Seatisfy Service vykdytais užsakymais (pavyzdžiui, pirkti produktai, specialios instrukcijos, užsakymo data ir laikas, bendra suma ir kita užsakymo istorijos informacija),

 • informacija, kurią Jūs suteikiate teikdami mūsų paslaugų vertinimus, komentarus ar atsakydami į mūsų apklausas,

 • mėgstami restoranai, prekybininkai ir kiti pasirinkimai,

 • sutikimai su rinkodara ir jos atsisakymai, ir

 • informacija, kurią Jūs suteikiate telefonu ar el. paštu, ar pokalbių su mumis korespondencijoje, įskaitant Jūsų skambučių mūsų klientų aptarnavimui įrašus.

Be Naudotojo duomenų, surinktų iš Jūsų ir Kliento-Organizacijos, mes tvarkome tam tikrus asmens duomenis, kuriuos apie Jus suteikia trečiosios šalys – paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, juridinių asmenų atveju, mes galime tvarkyti įmonės kontaktinio asmens informaciją, kad galėtumėm tinkamai komunikuoti ir siųsti savo rinkodarą bei vykdyti kliento aptarnavimo paslaugas. Tokia informacija pirmiausia yra gaunama iš viešų šaltinių: vietos registrų, įmonių, teikiančių informavimo paslaugas, ar pačių įmonių.

Jeigu iš jūsų produktų ar paslaugų užsakymo galima gauti žinių apie jūsų sveikatos būklę ar kitų jautrių (specialių kategorijų) asmens duomenų, Seatisfy privalo tvarkyti tokius duomenis, kad galėtų teikti savo Seatisfy Service.

Jeigu prie savo paskyros prijungiate ar prisijungiate naudojantis Facebook, Facebook dalinasi su mumis asmenine informacija apie Jus, tokia kaip Jūsų profilio nuotrauka, Jūsų Facebook draugų imties grupė ir Jūsų Facebook vartotojo vardas. Kol Seatisfy turi savo paskyrą Facebook platformoje, abu: Seatisfy ir Facebook, yra laikomi jungtiniais jūsų duomenų valdytojais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Facebook platformoje rasite Meta Privatumo politikoje

 •  Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys gaunami Naudotojui naudojantis Seatisfy Service. Nors paprastai mes nenaudojame Naudojimo duomenų Jūsų, kaip asmens, tapatybei nustatyti, tam tikrais atvejais iš jų Jūs galite būti identifikuotas, arba vien tik iš jų, arba kai jie sujungiami ar susiejami su Naudotojo duomenimis. Tokiose situacijose Naudojimo duomenys taip pat gali būti laikomi asmens duomenimis pagal taikytinus įstatymus ir mes su šiais duomenimis elgsimės kaip su asmens duomenimis.

Jums lankantis ar sąveikaujant su Seatisfy Service, mes galime automatiškai rinkti žemiau nurodytus Naudojimo duomenis:

 • Įrenginio, naršyklės ir Seatisfy programėlės informacija, jų versijos, funkcijos ir nustatymai

 • Informacija apie jūsų paslaugų operatorių, interneto paslaugų tiekėją ir tinklo jungties tipą, įskaitant Jūsų IP adresą

 • Jūsų įrenginio ar trečiosios šalies identifikatorių teikiama informacija programėlės gamintojams ar reklamos teikėjams, bei identifikatoriai, kuriuos mes sukuriame patys

 • Šalis, vietovė, laiko zona ir geo-IP lokacijos informacija

 • Ar naudojatės nuoroda į ir iš Seatisfy Service 

 • Jūsų sąveikos su Seatisfy Service detalės, tokios kaip, pavyzdžiui, naudojimo būdas (paternas), reakcija į reklamines kampanijas ir kitus pasiūlymus, informacija apie užsakymus

 • Mūsų reklamos partnerių inicijuota sekimo ir ataskaitų generavimo informacija, įskaitant laiko žymas ir identifikatorius paminėtus aukščiau

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti reklaminius ir analitinius identifikatorius savo prietaise, rasite skyriuje „Slapukai“.

 •  Slapukai 

Mes naudojame įvairias technologijas, skirtas rinkti ir saugoti Naudojimo duomenis ir kitą informaciją, kai Naudotojas apsilanko Seatisfy Service, įskaitant slapukus (angl. cookies), saugančius svetainės informaciją, ir naudojančius svetainės bei programėlės telemetrijos technologijas.

Slapukai ir kiti svetainės duomenys yra išsaugomi Jūsų įrenginyje ir leidžia mums identifikuoti Seatisfy Service lankytojus ir palengvinti naudojimąsi Seatisfy Service bei sukurti suvestinę informaciją apie mūsų lankytojus. Tai padeda mums pagerinti Seatisfy Service ir geriau aptarnauti savo Naudotojus. Slapukai ir kiti svetainės duomenys nepakenks Jūsų prietaisui ar failams. Mes naudojame slapukus ir kitus svetainės duomenis siekdami pritaikyti Seatisfy Service ir mūsų teikiamą informaciją atsižvelgiant į individualius mūsų Naudotojų interesus.

Naudotojai gali pasirinkti savo interneto naršyklę nustatyti taip, kad slapukų būtų atsisakyta. Pavyzdžiui, žemiau pateiktos nuorodos suteikia informacijos, kaip pritaikyti slapukų ir kitos svetainės informacijos nustatymus kai kuriose populiariose naršyklėse:

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsisakius slapukų naudojimo, kai kurios Seatisfy Service dalys gali tinkamai neveikti.

Seatisfy Service naudoja pseudonimizuotus identifikatorius, kad sektų ir prognozuotų Jūsų programėlės bei paslaugų naudojimą ir preferencijas. Seatisfy taip pat naudoja trečiųjų šalių seanso-stebėjimo technologijas, kad patikrintų ir praneštų apie mūsų reklamos partnerių inicijuotas operacijas. 

Savo slapukų nustatymus galite tvarkyti mūsų svetainėse esančiose slapukų juostose.

Jūs taip pat galite valdyti savo bendravimo ir kitus privatumo nustatymus per Seatisfy programėlę.

Seatisfy lankytojų identifikatoriai gali būti išjungti iOS ir Android mobiliuosiuose įrenginiuose pakeičiant nustatymus (iOS: Nustatymai  Seatisfy Seatisfy nustatymai  „Riboti reklaminį sekimą“, o Android įrenginiuose: Seatisfy programėlė  Profilis  Nustatymų ikonėlė viršutiniame dešiniajame kampe). 

Dažniausiai reklamos identifikatoriai gali būti išjungti iOS mobiliuosiuose įrenginiuose įjungiant „Riboti reklaminį sekimą“ kortelę (Nustatymai Privatumas Reklama Riboti reklaminį sekimą). Norint gauti apžvalgą ir daugiau informacijos apie reklamos identifikatorių, prašome žiūrėti Apple reklamos ir privatumo svetainę

Seatisfy naudoja įvairias, žemiau išvardintų trečiųjų šalių analitikos ir telemetrijos paslaugų teikėjų, reklamos ir susijusių įmonių paslaugas, integruotas į mūsų klientų naudojamą programinę įrangą.

Atkreipiame dėmesį, kad ne visų aukščiau išvardintų paslaugų teikėjų paslaugos yra naudojamos pastoviai ir visose jurisdikcijose.

 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI
 •  Mes tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant konkrečių tikslų. Atkreipiame dėmesį, kad vienas ar keli iš žemiau išvardintų tikslų ir tvarkymo pagrindų gali būti taikomi vienu metu. 

Pirma, Seatisfy tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums ar Klientui-Organizacijai, pavyzdžiui, tiek kiek tai būna: 

 • siūlyti Seatisfy Service jums, pagal sutartį tarp jūsų ir Seatisfy arba Kliento-Organizacijos ir Seatisfy;

 • vykdyti sutartį tarp jūsų ir Seatisfy tam, kad būtų apdorojamas ir įvykdomas jūsų Užsakymas, bei tam, kad galima būtų su jumis susisiekti, kai tai būtina dėl naudojimo sąlygų, privatumo politikų ar kitų svarbių sutartinių sąlygų pasikeitimo;

 • apdoroti Jūsų mokėjimams ar bet kokiems grąžinimams (kai taikytina) tvarkyti ir suteikti mūsų partneriams (restoranams, prekybininkams ir mūsų kurjeriams-partneriams (kartu toliau vadinamiems „Partneriu“) informaciją, kuri būtina Jūsų užsakymui paruošti ar pristatyti; ir

 • atsakyti į Jūsų klausimus ar spręsti skundus, kai kreipiatės į mus.

 •  Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis, kai tam yra tinkamas ir pateisinamas interesas (t.y., teisėtas interesas) vykdyti, išlaikyti ir vystyti mūsų verslą ar kurti bei išlaikyti dalykinius santykius. Kai tvarkome duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu, mes palyginame savo konkretų interesą su Jūsų teise į privatumą ir, pavyzdžiui, suteikiame Jums lengvą naudoti prieštaravimo rinkodarai formą ir naudojame pseudomizuotus ar neidentifikuojančius duomenis, kiek tai yra įmanoma. Jūs turite teisę prieštarauti Jūsų duomenų, kurie tvarkomi remiantis teisėto intereso pagrindu, tvarkymui. Tačiau Seatisfy gali atmesti tokį prieštaravimą, kiek tai yra suderinama su galiojančiais teisės aktais, pavyzdžiui, kai duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant pasirengti, pateikti ar ginti teisinius ieškinius.

 •  Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina, ir remiantis teisėtu interesu, pavyzdžiui:

 • pretenzijų nagrinėjimui, skolų išieškojimui ir kitiems teisiniams procesams. Mes taip pat galime tvarkyti duomenis sukčiavimo, piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis prevencijai ir duomenų, sistemos bei tinklo saugumui. 

 • susisiekti su Jumis dėl Seatisfy Service ir informuoti Jus apie su paslaugomis susijusius pakeitimus ar teirautis Jūsų nuomonės dėl Seatisfy Service

 • teikti Seatisfy Service reklamą ar rodyti personalizuotus skelbimus per Seatisfy Service, ar siųsti jums kitaip pritaikytą reklamą tų produktų ar paslaugų, kurios gali Jus sudominti. Tam, kad suformuotumėm tokią tikslinę grupę mes galime tvarkyti aukščiau nurodytus Naudojimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu tai reikalaujama pagal teisės aktus, duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais bus paremtas Jūsų sutikimu (žr. skyrių „Tiesioginė rinkodara“ žemiau). 

 • gerinti Seatisfy Service kokybę ir vystyti mūsų verslą, pavyzdžiui, analizuoti Jūsų Seatisfy Service naudojimo įpročius.

 • užtikrinti, kad mūsų paslaugos atitinka Jūsų poreikius, tam panaudojant asmens duomenis ir vykdyti klientų pasitenkinimo tyrimus. Kai įmanoma, mes naudosime tik apibendrintus, neidentifikuojančius duomenis.

 •  Tvarkydami Jūsų duomenis Seatisfy Service teikimo bei kitais, aukščiau nurodytais tikslais, mes galime panaudoti automatizuotas priemones, tarp kurių gali būti ir tokių, kurios leidžia priimti sprendimus automatizuotu būdu.

Papildomai, sutinkamai su teisės aktų reikalavimais, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant administruoti ir įgyvendinti mums taikomas teisines pareigas, įskaitant apskaitos tvarkymą ir informacijos teikimą atitinkamoms priežiūros institucijoms, tokioms kaip mokesčių inspekcija ar teisėsaugos institucijos.

 •  Kai kuriose Seatisfy Service dalyse Jūsų gali būti prašoma duoti sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Pavyzdžiui, Seatisfy programėlėje Jūs galite valdyti savo rinkodaros ir kitus sutikimus. Jeigu duomenų tvarkymas yra paremtas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada jį atšaukti susisiekdami su mumis arba pakeisdami konkretaus sutikimo nustatymus, pavyzdžiui, galite tai padaryti Seatisfy programėlėje. 

 1. DUOMENŲ GAVĖJAI 
 •  Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik Seatisfy organizacijos viduje, jei ir kiek tai protingai būtina šių Privatumo taisyklių tikslais.

 • Su trečiosiomis šalimis už Seatisfy organizacijos ribų Jūsų asmens duomenimis mes nesidalijame, nebent taikoma viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

 • Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir tik įgaliotiems paslaugų teikėjams

Tiek, kiek trečiosioms šalims (tokioms kaip restoranai, prekybininkai ar pardavėjai, kurie ruošia Jūsų užsakymą, ir mūsų kurjeriai-partneriai, kurie pristato Jūsų užsakymą, ir Klientas-Organizacija, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą) reikia prieigos prie asmens duomenų, kad mes galėtume suteikti Seatisfy Service ar dėl kitų teisėtų priežasčių, mes suteikiame tokioms trečiosioms šalims Jūsų duomenis. Pavyzdžiui, mes galime pasidalinti Jūsų telefono numeriu su Partneriu, kuris rengia Jūsų užsakymą, jeigu tai būtina, tarkime, pasiteirauti, ar Jūs priimtumėte kitą prekę, informuoti apie trūkstamas ar specialių užsakymų prekes. 

Be to, mes galime suteikti Jūsų asmens duomenis savo grupės įmonėms ar įgaliotiems paslaugų teikėjams, kurie mums teikia paslaugas (įskaitant duomenų saugojimą, analitiką, apskaitą, pardavimus, rinkodarą ir mokėjimų sukčiavimo prevenciją), ir mokėjimo paslaugos teikėjams, Jūsų mums atliktiems mokėjimams apdoroti.

Kai duomenys Seatisfy vardu yra tvarkomi trečiųjų šalių, Seatisfy imasi tinkamų sutartinių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi išimtinai šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir pagal visus taikytinus įstatymus bei taisykles, ir laikantis mūsų nurodymų bei tinkamų konfidencialumo įsipareigojimų ir saugumo priemonių.

Prašome turėti omenyje, kad jei asmens duomenis Jūs suteikiate tiesiogiai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per Seatisfy Service esančią nuorodą, tvarkymas paprastai yra paremtas tokios trečiosios šalies politikomis ir standartais.

 • „Seatisfy Service“ Partnerių pasitelkimas

Jei trečiosioms šalims, pavyzdžiui, jūsų užsakymą rengiantiems, parduodantiems prekes ir/ar pristatantiems Partneriams, jūsų užsakymą pristatantiems mūsų kurjeriams-partneriams ir Klientui-Organizacijai, kuri gali apmokėti Jūsų užsakymą, reikia prieigos prie asmens duomenų, tokioms trečiosioms šalims suteikiame jūsų duomenis, kad galėtume teikti Seatisfy Service.

Partneriui ir, jei taikoma, jo patronuojančiajai įmonei arba franšizės davėjui teikiame asmens duomenis būtinus įgyvendinti Jūsų užsakymą. Priklausomai nuo Partnerio rolės, tai gali būti Jūsų vardas, pristatymo adresas ir duomenys, susiję su jūsų pirkiniu, įskaitant informaciją apie vietą, užsakymo numerį, užsakymo ir pristatymo laiką, pristatymo būdą, užsakytus produktus, pastabas ir atsiliepimus, kuriuos pateikėte apie užsakymą. Tokiais duomenimis dalijamasi tam, kad Partneris galėtų parengti užsakymą, įskaitant, kai taikoma, produktų atsiėmimą parduotuvėje, užtikrinti Partnerio teikiamų paslaugų kokybę ir Seatisfy siūlomų produktų pasirinkimą, taip pat laikytis Partnerio teisinių įsipareigojimų. Kai Partneris tvarko tokią informaciją savo teisių ir pareigų, pavyzdžiui, teisinių įsipareigojimų jūsų atžvilgiu, vykdymo tikslais, Partneris yra nepriklausomas Asmens duomenų valdytojas ir atsako už savo duomenų tvarkymo operacijų teisėtumą.

Jūs galite turėti galimybę per Seatisfy Service pridėti savo Partnerio premijų kortelės arba lojalumo programos duomenis, kad galėtumėte susieti bet kokius pas Partnerį pateiktus užsakymus su atitinkama lojalumo programa pagal Partnerio nustatytas sąlygas. Seatisfy perduos tokius duomenis Partneriui, o Partneris yra nepriklausomas tokių duomenų valdytojas ir todėl atsakingas už duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimą.

Jei tai būtina, taip pat galime pasidalyti jūsų telefono numeriu ir vardu su Partneriu, rengiančiu jūsų užsakymą, pavyzdžiui, norėdami paklausti jūsų, ar sutinkate su užsakyme esančiu pakaitiniu produktu, arba informuoti, kad užsakyme trūksta elemento, arba norėdami pasiaiškinti bet kokį specialų prašymą- ar pasitikslinti kitas detales reikalingas siekiant įvykdyti užsakymą. Pristatymams, kurie yra vykdomi pačių mūsų prekybos partnerių, mes galime pasidalinti Jūsų pristatymo adresu ir telefono numeriu.

 • Teisėtoms priežastims ir teisiniams procesams

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Seatisfy ribų, jei esame sąžiningai įsitikinę, kad prieiga prie asmens duomenų ir jų naudojimas pagrįstai būtinas, siekiant: (i) laikytis bet kokio taikytino įstatymo, taisyklių ir/ar teismo nurodymo; (ii) nustatyti, užkirsti kelią ar kitaip reaguoti į sukčiavimą, nusikaltimą, saugumo ar technines problemas; ir/ar (iii) apsaugoti Seatisfy, Naudotojų ar visuomenės interesus, turtą ar saugumą, kiek tai atitinka įstatymą. Kai įmanoma, apie tokį tvarkymą mes Jus informuosime. 

 • Dėl kitų teisėtų priežasčių

Jei Seatisfy dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis dalyvaujančiai trečiajai šaliai. Tačiau mes ir toliau užtikrinsime visų asmens duomenų konfidencialumą. Kai asmens duomenys perduodami ar jiems tampa taikomos kitos privatumo taisyklės, mes apie tai pranešime visiems atitinkamiems Naudotojams.

 • Su Jūsų aiškiu sutikimu

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis už Seatisfy ribų, kai tą daryti turime Jūsų aiškų sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti šį sutikimą, pavyzdžiui, susisiekdami su mumis.

 1. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
 •  Seatisfy nesaugo Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei yra teisiškai leidžiama ir reikalinga Seatisfy Service ar atitinkamų jų dalių teikimo tikslais. Saugojimo laikotarpis priklauso nuo informacijos pobūdžio ir tvarkymo tikslų. Dėl to maksimalus laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo naudojimo. 

 • Po to, kai Naudotojas ištrina savo paskyrą, asmens duomenys gali būti saugomi tik tiek, kiek toks tvarkymas reikalingas pagal įstatymą ar protingai būtinas mūsų teisinėms prievolėms ar teisėtiems interesams, tokiems kaip pretenzijų nagrinėjimas, buhalterinė apskaita, vidaus atskaitomybė ir suderinimo tikslai. 

Mes reguliariai tikriname duomenų saugojimo laikotarpius, kad užtikrintume, jog duomenys būtų saugomi tik tiek, kiek tai yra būtina. 

 1. JŪSŲ TEISĖS 
 •  Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti ir būti informuotas apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Mes suteikiame Jums galimybę tam tikrus duomenis peržiūrėti per Jūsų naudotojo paskyrą Seatisfy Service ar prašyti Jūsų asmens duomenų kopijos, kreipiantis aukščiau nurodytais kontaktais.

 •  Teisė atšaukti sutikimą 

Jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas Naudotojo duotu sutikimu, Naudotojas sutikimą gali bet kuriuo metu nemokamai atšaukti. Sutikimo atšaukimas gali lemti mažesnes galimybes naudotis Seatisfy Service. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 •  Teisė ištaisyti 

Jūs turite teisę, kad mūsų saugomi neteisingi ar neišsamūs asmens duomenys apie Jus būtų ištaisyti ar papildyti susisiekiant su mumis. Jūs galite ištaisyti ar atnaujinti kai kuriuos savo asmens duomenis per savo naudotojo paskyrą Seatisfy Service.

 •  Teisė reikalauti ištrinti duomenis 

Jūs taip pat galite mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Mes įvykdysime tokį prašymą, nebent turime teisėtą pagrindą duomenų neištrinti. 

 •  Teisė nesutikti 

Jūs galite turėti teisę nesutikti su tam tikru Jūsų asmens duomenų naudojimu, jei tokie duomenys tvarkomi kitais tikslais, nei būtina Seatisfy Service teikimui ar siekiant laikytis teisinių prievolių. Jei Jūs nesutinkate su tolimesniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Seatisfy Service. 

 •  Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Jūs galite reikalauti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, kai nagrinėjami Jūsų prašymai dėl duomenų ištrynimo, ištaisymo ar nesutikimo ir/ar kai mes neturime teisėtų pagrindų tvarkyti Jūsų duomenų. Tačiau tai gali lemti mažesnes galimybes naudotis Seatisfy Service.

 •  Teisė į duomenų perkeliamumą 

Kai duomenų tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis bei grindžiant sutartimi ar sutikimu, Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums patys pateikėte, susistemintu ir įprastai naudojamu formatu ir savarankiškai persiųsti tuos duomenis trečiajai šaliai. 

 •  Kaip pasinaudoti savo teisėmis 

Pirmiau nurodytomis teisėmis galima pasinaudoti susisiekus su Seatisfy klientų aptarnavimu ar mums išsiunčiant laišką ar el. laišką pirmiau nurodytais adresais, nurodant šią informaciją: pilną vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Jeigu turite Seatisfy paskyrą, mes rekomenduojame susisiekti su mumis pasinaudojant Seatisfy klientų aptarnavimo funkcija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti paprasčiau. Mes galime prašyti pateikti papildomą informaciją, būtina Naudotojo tapatybei patvirtinti. Mes galime atmesti ar pareikalauti sumokėti už prašymus, kurie yra nepagrįstai pasikartojantys, neproporcingi ar akivaizdžiai nepagrįsti. 

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA
 •  Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu mums drausti naudoti Naudotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, rinkos tyrimams ir profiliavimui, atliekamam tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekiant su mumis aukščiau nurodytais adresais ar naudojantis Seatisfy Service funkcionalumais ar prenumeratos atsisakymo galimybe, siūloma kartu su bet kuriuo tiesioginės rinkodaros pranešimu.

 1. SKUNDO PATEIKIMAS 
 • Jei Naudotojas mano, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas yra nesuderinamas su taikytinais duomenų apsaugos įstatymais, Naudotojas gali pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/lt/). 

10. INFORMACIJOS SAUGUMAS 

 • Mes naudojame administracines, organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones mūsų renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apsaugoti. Priemonės apima, pavyzdžiui, kur tinkama, šifravimą, pseudonimų suteikimą, ugniasienes, saugias patalpas ir prieigos teisių sistemas. Mūsų saugumo kontrolė sukurta, siekiant išlaikyti tinkamą duomenų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo, atsparumo lygį ir galimybę atkurti duomenis. Mes reguliariai tikriname Seatisfy Service, sistemas ir kitą turtą dėl saugumo pažeidžiamumo. Pažymėtina, kad Seatisfy darbuotojų prieiga prie asmens duomenų yra apribota ir ji suteikiama tik tada, kai tai yra būtina ir tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojo funkcijoms atlikti.